Cookie consent management tool Екип | Детска градина № 31 'Крилатко'

ЕкипОт 19.09.2011г директор на детската градина е Елена Ташева – магистър от ШУ „К.Преславски“ – специалност предучилищна педагогика и Първа квалификационна степен. Г-жа Елена Ташева има 34 годишен педагогически стаж. През 2008 г. е удостоена с Грамота – учител на годината в предучилищното образование от Клуб “Отворено общество“- Варна. Като директор на ДГ “Крилатко“ Е.Ташева с помощта на партньори като клуб „Приятели на Европа“, кметството и Народното читалище „Образование 1979“ на с.Климентово, фолклорна група „Тракийски бисери“ с худ.ръководител народната певица Добра Савова, варненската търговско-индустриална камара, „СЛОВ“ и други, работи за превръщането на детското заведение в място за творчество и възпитание на децата в дух на патриотизъм и любов към българския фолклор и обичаи.

Една от най-ценните награди е удостояването със званието „Почетен Селянин“ на с.Климентово през 2012г. за изключителния дух и желание да разпространява българските ценности във фолклора и традициите. В конкурса „Моята България“ – 2013 получава грамота за Първа награда за рецитация/индивидуално изпълнение/. През 2014г. две грамоти - една трета награда в конкурс за есе „Дисциплината – дълг и свобода“ и за участие в конкурс за защитени дипломни работи и писмени разработки за писмената й разработка „Народните празници и обичаи за възпитанието на 6-7 годишните деца чрез приложението на програмата „Научи ме, мамо, да обичам“. Има публикации във вестник „Литература и общество“.


Директор Елена Ташева
В ДГ № 31 „Крилатко” работят 14 педагози и 13 непедагогически персонал.

От тях: 1 директор, 1 старши учител по музика, 6 старши учители в детска група, 6 учители в детска група, 7 помощник възпитатели, 1 помощник на учителя, огняр, общ работник и административен персонал.
Учителите са с много добра квалификация, като всички са с висше образование, 11 от тях са със степен магистър , 2 - бакалавър. Освен това всички педагози са с допълнително придобита професионално - квалификационна степен.


МЕНЮ
Начало
За Детската Градина
Галерия
Новини
Контакти
ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Учебен Процес
Групи
Квалификация
Документи
Обществен Съвет
Проекти
Събития
КОНТАКТИ
Адрес:
Варна, ж.к. „Възраждане“ до бл.53

Телефон:
0879/ 299 599

E-mail:
info-400266@edu.mon.bg
krilatko_varna@krilatko31.com

СТАРА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Авторско право © 2024 Политика за защита на личните данни